Робочий навчальний план на 2019-2020 н.р.

2019-06-01

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДРУЖКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 8 ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

ДРУЖКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 8 ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Загальні засади. Робочий навчальний план Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 складається згідно Конституції України, Закону України «Про освіту» та Закону України «Про загальну середню освіту».

Робочий навчальний план складається Дружківською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів № 8 із загальною кількістю учнів 256, що складає 10 класів, на основі типових навчальних планів і затверджується відділом освіти Дружківської міської ради.

Робочий навчальний план для учнів І і ІІ ступенів складений відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти.

Робочий навчальний план складено на основі:

– для 1-го класу – за типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я.Савченко;

– для 2А, 2Б, 3, 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 (додаток 2);

– для 5, 6, 7, 8, 9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 №405 (додаток 12);

Робочий навчальний план у значній мірі зберігає наступність традицій вітчизняної школи і водночас більш повно враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту. Він зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем. Школа буде працювати за навчальним планом з українською мовою навчання.

Навчальний план включає інваріантну частину, сформовану на державному рівні, спільну для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності, та варіативну частину, в якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття.

Граничне допустиме навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Державних стандартів і норм влаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Варіативна складова. Додаткові години варіативної частини розподілені таким чином:

1. у 1 класі – 1 година для індивідуальних та групових занять з предмета «Навчання грамоти»;

2. у 2 класі – 1 година для індивідуальних та групових занять з предмета «Математика».

3. у 3 класі – 0,5 годин для індивідуальних та групових занять з предмета «Українська мова»;

0,5 годин для індивідуальних та групових занять з предмета «Математика».

4. у 4 класі – 0,5 години курсу за вибором «Основи християнської етики »;

0,5 години для індивідуальних та групових занять з предмета «Математика».

5. у 5 класі – 1 година для курсу за вибором «Німецька мова»; 1 година для курсу за вибором «Основи християнської етики»; 0,5 годин для індивідуальних та групових занять з предмета «Українська мова».

6. у 6 класі – 0,5 година для індивідуальних та групових занять з предмета «Українська мова»; 1 година для індивідуальних та групових занять з предмета «Біологія»; 1 година для курсу за вибором «Основи християнської етики»; 1 година для курсу за вибором «Шкільна риторика».

7. у 7 класі – 1 година для індивідуальних та групових занять з предмета «Хімія»; 1 година для індивідуальних та групових занять з предмета «Біологія»; 1 година для курсу за вибором «Основи християнської етики».

8. у 8 класі (філологічний профіль) – 1 годину на збільшення годин предмета «Українська мова»; 1 година на збільшення годин предмета «Українська література» за рахунок варіативної складової; 0,5 години для курсу за вибором «Соціально-економічна географія своєї області»;

1 годин для індивідуальних та групових занять з предмета «Хімія»;.

9. у 9 класі (філологічний профіль) – 1 години на збільшення годин предмета «Українська мова»; 1 година на збільшення годин предмета «Українська література» за рахунок варіативної складової.

Організація навчально-виховного процесу.

У першому класі тривалість уроку 35 хвилин, 2-4 класи – 40 хвилин, у 5-9 класах – 45 хвилин. Наповнюваність 1-9 класів в середньому 23 учня.

Для здійснення навчального плану школа має необхідне кадрове, методичне, матеріально-технічне забезпечення.

Кiлькiсть переглядiв: 107

Коментарi